Kontakt:

Paweł Dymny
ul. Kozłowiec 18A,
86-160 Wielki Komorsk